Visie & Beleidsplein

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen

resultaten 2010

Stubbe, J.H., & Chorus, A.M.J. (2010). Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen: resultaten 2010 . Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

TNO Kwaliteit van Leven (TNO KvL) voert in opdracht van NISB een monitor onder professionals uit in de periode 2007-2010. Deze professionals zijn werkzaam in het werkveld van de campagne 30minutenbewegen en in de settings uit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). In dit rapport staan de resultaten centraal van de vierde meting die uitgezet is in het najaar van 2010. Doel van de monitor is tweeledig. Ten eerste wordt met de monitor inzicht verkregen in de bekendheid van professionals met de campagnes, producten en diensten van NISB. Ten tweede worden de ondersteuningsbehoeften van professionals in kaart gebracht. De vragen zijn onderverdeeld in vijf onderwerpen, te weten twee NISB campagnes (30minutenbewegen en Heel Nederland Fietst), het programma Ouderen en Chronisch zieken, het NASB, de ondersteuningsbehoefte van professionals en een serie vragen voor professionals werkzaam in de setting werk.

Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven,

Download(s)

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen : resultaten 2010

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.H. Stubbe
Astrid Chorus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

30minutenbewegen (project)
Heel Nederland Fietst (project)
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
arbeid
campagne
evaluatie
fietsen
mensen met een chronische ziekte
monitors
ouderen