Visie & Beleidsplein

Dromen van de top

over investeringen van (ex-)status talenten en de invloed van topsportbeoefening op hun leven

Reijgersberg, N., Gijsbers, M., & Elling, A. (2010). Dromen van de top: over investeringen van (ex-)status talenten en de invloed van topsportbeoefening op hun leven. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van gemaakte keuzes, ervaren ondersteuning en eventuele knelpunten van (ex-)status talenten om de begeleiding in de toekomst nog verder te verbeteren en onnodige uitval tegen te gaan. Tevens vormde dit onderzoek een eerste aanzet voor het verder complementeren van de monitoring van het Nederlandse topsportklimaat (Van Bottenburg, 2009), waarin bevindingen en meningen van talenten en ex-status talenten momenteel nog niet zijn opgenomen. Mede vanuit dat oogpunt worden in het laatste hoofdstuk enkele aanbevelingen gedaan. De conclusies van deze rapportage bieden aanknopingspunten om het huidige talentontwikkelingsbeleid nog verder te ontwikkelen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Dromen van de top : over investeringen van (ex-)status talenten en de invloed van topsportbeoefening op hun leven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Niels Reijgersberg
Marit Gijsbers
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

talenten
talentontwikkeling
topsport
topsportbeleid
topsporters
topsportloopbaan
topsportomgeving