Visie & Beleidsplein

Combinatiefuncties

bruggenbouwers in beeld

verhalen uit de praktijk

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), De Cultuurformatie, & Projectgroep Combifuncties Onderwijs (2010). Combinatiefuncties: bruggenbouwers in beeld, verhalen uit de praktijk.

Op deze dvd ziet u een verzameling aan verhalen, ervaringen en visies. Verhalen over de invulling, de effecten en de draagkracht van en door combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches, coördinatoren, beleidsmedewerkers en wethouders. Uiteraard ontbreken de tips en successen niet op deze dvd. Ook filmden combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches hun eigen sport- en cultuuractiviteiten met jongeren.

Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie van OCW, VNG, NOC*NSF, projectgroep Combifuncties Onderwijs, Cultuurformatie, Vereniging Sport en Gemeenten,