Visie & Beleidsplein

Over euro en effect

handleiding voor economisch evaluatieonderzoek bij gezondheidsbevordering

Wit, G.A. de, Tariq, L., Gils, P.F. van, Panneman, M., Stichting Consument en Veiligheid, & Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2010). Over euro en effect: handleiding voor economisch evaluatieonderzoek bij gezondheidsbevordering. Consument en Veiligheid.

In Nederland worden op grote schaal interventies ontwikkeld om de gezondheid te bevorderen. Inzicht in kosteneffectiviteit van preventie is van maatschappelijk belang opdat keuzes gemaakt kunnen worden voor investering in preventie die loont, zodat de kosten opwegen tegen de (maatschappelijke) baten. Consument en Veiligheid heeft in samenwerking met het RIVM een handleiding ontwikkeld ter begeleiding van de economische evaluatie van gezondheidsbevorderende interventies. De handleiding biedt ondersteuning aan onderzoekers van gezondheidsbevorderende instellingen bij de uitvoering van economische evaluaties. Het is een hulpmiddel bij het verzamelen van gegevens over de kosten en effecten van interventies om daaruit kosteneffectiviteit te berekenen. Deze handleiding draagt daarmee bij aan een gedegen evaluatie van interventies.

Uitgever(s): Consument en Veiligheid,

Download(s)

Over euro en effect : handleiding voor economisch evaluatieonderzoek bij gezondheidsbevordering

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gerdina de Wit
L. Tariq
P.F. van Gils
Martien Panneman
Stichting Consument en Veiligheid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectmeting
evaluatie
gezondheidsbevordering
handleidingen
interventies
kosten-batenanalyse
projecten
valpreventie