Visie & Beleidsplein

Olympisch goud, economisch goud

een innovatiesysteem voor de Nederlandse sport

Nauta, F., Gielen, M., & Boer, S. de (2011). Olympisch goud, economisch goud: een innovatiesysteem voor de Nederlandse sport. Arnhem: Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector.

In dit rapport wordt geschetst hoe een innovatiesysteem voor de Nederlandse sport op te bouwen is. Daarbij is uitgegaan van een analyse van het huidige sportinnovatiesysteem in Nederland en de sterktes en zwaktes die daarbij gesignaleerd worden. Daarnaast is geanalyseerd hoe het kan dat een aantal landen er in geslaagd is om in de afgelopen twintig jaar substantieel beter te presteren dan andere landen op het gebied van sport. Dat mondt uit in bouwstenen voor een Nederlands sportinnovatiesysteem richting 2028. In het hoofdstuk twee is uiteengezet waarom het van belang is innovatie te verbinden met (top)sport en waarom dat essentieel is om de sportieve, maatschappelijk en economische Olympische ambities te kunnen waarmaken. In hoofdstuk drie is een aantal internationale best practices op het gebied van sportinnovatiesystemen en gerichte ontwikkeling van sport beschreven. Deze laten zien wat mogelijk is wanneer er prominent aandacht is voor sportontwikkeling in een land en bieden inspiratie voor een Nederlands sportinnovatiesysteem. Hoofdstuk vier geeft een inleiding in het opbouwen van innovatie-systemen vanuit de theorie. Daarnaast zijn aan de hand van het regionale innovatiesysteemmodel de huidige sterktes en zwaktes van het sportinnovatiesysteem in kaart gebracht. Dit rapport sluit af met bouwstenen voor de doorontwikkeling van een dynamisch innovatiesysteem, toegespitst op de eigenheid van de sportsector.

Uitgever(s): Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector,

Download(s)

Olympisch goud, economisch goud : een innovatiesysteem voor de Nederlandse sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frans Nauta
Marijn Gielen
Sybrand de Boer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
Olympisch plan 2028
innovatie
sport (algemeen)