Visie & Beleidsplein

Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven

literatuuronderzoek en casestudy resulterend in de ontwikkeling van een instrument

de implementatiematrix

Hoogendam, A., & Linger, R.J. (2010). Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven: literatuuronderzoek en casestudy resulterend in de ontwikkeling van een instrument, de implementatiematrix. Zwolle: School of Human Movement and Sport, Christelijke Hogeschool Windesheim.

Dit is het verslag van het onderzoek naar implementatie van initiatieven op het gebied van sport- en bewegingsstimulering. Het onderzoek is een zogenaamde oefenproject, dat tot doel had medewerkers in staat te stellen ervaring op te doen met het uitvoeren van onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en een casestudy. Voor de casestudy is gekozen voor het jeugdparticipatieproject WhoZnext van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), dat als voorbeeld ('good practice') van geslaagde implementatie kan worden gezien.

Uitgever(s): School of Human Movement and Sport, Christelijke Hogeschool Windesheim,

Download(s)

Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ad Hoogendam
Roger Linger

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

implementatie
literatuuronderzoek
projecten
whoZnext (project)