Visie & Beleidsplein

Limburg beweegt naar de toekomst

visienota Huis voor de Sport 2010-2016

Opgenoord, J., & Breeuwer, M. (2011). Limburg beweegt naar de toekomst: visienota Huis voor de Sport 2010-2016. Sittard: Huis voor de Sport Limburg.

Visienota van Huis voor de Sport Limburg voor 2010-2016. De visie is grotendeels gebaseerd op de landelijke ambitie van Nederland sportland 2016 en het Olympisch Plan 2028. Een ambitie waar ook Limburg volgens het Huis voor de Sport zijn voordeel mee gaat doen en een bijdrage aan zal leveren.

Uitgever(s): Huis voor de Sport Limburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jack Opgenoord
Mayke Breeuwer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Limburg
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid
sportorganisaties
sportservicepunten