Visie & Beleidsplein

Sport en kinderopvang

werkboek

derde geheel herziene versie, december 2010

Netwerkbureau Kinderopvang, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2010). Sport en kinderopvang: werkboek, derde geheel herziene versie, december 2010. Den Haag: Netwerkbureau Kinderopvang.

Veel kinderen bewegen en spelen graag. Daarom kan sport en bewegen een geweldige verrijking zijn voor de kinderopvang. Zeker op locatie bij een sportvereniging. Door de kinderopvang ruimte te bieden, wint de sportvereniging aan kracht. Staat u aan de start van een project van samenwerking tussen sport en kinderopvang? Dit werkboek helpt u op weg. Aan de hand van dit werkboek kunt u ten eerste inschatten of sport en kinderopvang voor u kansen biedt en vervolgens hoe u te werk kunt gaan. Deze volledig herziene derde versie houdt rekening met de nieuwe Wet Kinderopvang, die per 1 januari 2005 van kracht is.

Uitgever(s): Netwerkbureau Kinderopvang, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Download(s)

Sport en kinderopvang : werkboek : derde geheel herziene versie, december 2010

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Netwerkbureau Kinderopvang
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Sport en kinderopvang (project)
kinderopvang
sportverenigingen