Visie & Beleidsplein

Opbrengsten van Meedoen

eindevaluatie programma Meedoen Alle Jeugd door Sport

annex 3 bij beleidsdoorlichting sport

Hoekman, R., Elling, A., Roest, J. van der, & Rens, F.E.C.A. van (2011). Opbrengsten van Meedoen: eindevaluatie programma Meedoen Alle Jeugd door Sport, annex 3 bij beleidsdoorlichting sport. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In 2006 stelden de ministeries van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Wonen, Wijken en Integratie (WWI) het programma 'Meedoen alle jeugd door sport' in. Het programma kende een looptijd tot en met 2010 en een investering van 70,5 miljoen euro. 538 verenigingen van negen bonden namen verspreid over elf gemeenten deel aan het programma. Doel van 'Meedoen' was zoveel mogelijk (allochtone) jongeren, met name uit kansarme stadswijken, naar sportverenigingen toe te leiden. Naast het vergroten van de sportdeelname onder jongeren - met speciale aandacht voor allochtone meisjes - werd het vergroten van de betrokkenheid van ouders beoogd. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het W.J.H. Mulier Instituut de opbrengsten van het programma in kaart gebracht. In deze rapportage zijn de bevindingen van de diverse evaluatie-studies opgetekend. De resultaten zijn overtuigend, maar laten ook zien dat er uitdagingen blijven bestaan voor de toekomst. Mede door 'Meedoen' wisten de betrokken bonden ruim 27.000 nieuwe (allochtone) jeugdleden te werven, gemiddeld 50 per deelnemende vereniging. Ook allochtone meisjes werden bereikt, maar de achterstand in clubsportdeelname blijft onder deze groep het grootst. De betrokkenheid van allochtone ouders groeide, maar blijft een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Verder heeft 'Meedoen' geleid tot een betere lokale samenwerking en sterkere sportverenigingen die meer naar buiten gericht zijn. Het programma biedt daarmee aanknopingspunten om te blijven investeren in burgers en verenigingen die willen meedoen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Opbrengsten van Meedoen : eindevaluatie programma Meedoen Alle Jeugd door Sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Agnes Elling
Jan-Willem van der Roest
Fleur van Rens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Meedoen Alle Jeugd door Sport (project)
evaluatie
jeugd
sportverenigingen