Visie & Beleidsplein

Ruimte, regie en rekenschap

rapport van de gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), & Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies (2008). Ruimte, regie en rekenschap: rapport van de gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deze publicatie bevat het rapport van de commissie decentralisatievoorstellen provincies en is bestemd voor bestuurlijke professionals. De rapportage bevat de volgende onderwerpen: reflectie op de opdracht, een wenkend perspectief, voorstellen voor decentralisatie, invulling 600 miljoen euro en voorstellen voor implementatie.

Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Download(s)

Ruimte, regie en rekenschap : rapport van de gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ministeries
provincies
ruimtelijke ordening