Visie & Beleidsplein

Zwemmen in Houten

behoefte aan zwemwater en gewenste zwembadconfiguratie 2009-2028

Hoekman, R., & Wisse, E. (2010). Zwemmen in Houten: behoefte aan zwemwater en gewenste zwembadconfiguratie 2009-2028. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In 2008 heeft de gemeente Houten een nieuwe sportnota uitgebracht, waarin veel aandacht is uitgegaan naar de ruimte voor sport. In de sportnota worden door de gemeente Houten duidelijke keuzes gemaakt over de toekomstige uitbreiding van sportvoorzieningen om tegemoet te komen aan de behoefte van haar inwoners. In de sportnota krijgen de zwembehoefte en de zwemvoorzieningen in vergelijking met de andere sporten weinig aandacht. Naar aanleiding van de wachtlijsten voor zwemlessen en de signalen van ondercapaciteit vanuit de zwemverenigingen is een motie ingediend voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een overkapping van het buitenbad in de gemeente Houten. Deze motie is aangehouden om eerst een grondig onderzoek te kunnen laten doen naar de toekomstige behoefte aan zwemwater in de gemeente Houten. Tegen deze achtergrond heeft de gemeente Houten het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te doen naar de behoefte aan zwemvoorzieningen. Hierbij gaat bijzondere interesse uit naar de benodigde capaciteit om te voldoen aan de zwembehoefte en verenigingsbehoefte. De doelstelling van het onderzoek luidt dan ook als volgt: Een goed beeld verkrijgen van de huidige en toekomstige behoefte aan zwemvoorzieningen door de sportverenigingen en inwoners van de gemeente Houten, alsmede van de financiële gevolgen van een wenselijk geachte zwembadconfiguratie, teneinde een gefundeerd besluit te kunnen nemen over uitbreiding van de zwemvoorzieningen. In dit rapport worden de resultaten beschreven.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Ester Wisse

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
binnenzwembaden
buitenzwembaden
gemeenten
recreatieve voorzieningen
ruimtelijke ordening
zwembaden
zwemmen