Visie & Beleidsplein

NASB en BeweegKuur

met elkaar verbonden?

een analyse van de relatie tussen de netwerken van NASB en BeweegKuur

Groot, M. de, & Lagendijk, E. (2011). NASB en BeweegKuur: met elkaar verbonden?, een analyse van de relatie tussen de netwerken van NASB en BeweegKuur. Amsterdam: DSP - groep BV.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een inventariserend en verkennend onder zoek naar de netwerkvorming rondom NASB en BeweegKuur.

De volgende vragen stonden centraal:

  • Wat zijn de successen en aandachtspunten rondom lokale netwerken?
  • Hoe kunnen de lokale netwerken NASB en BeweegKuur zo goed mogelijk benut worden en elkaar versterken?
  • Hoe maken de gemeenten gebruik van de impulsregeling NASB om de BeweegKuur in de gemeente te verspreiden en het beleid te verankeren?

Uitgever(s): DSP - groep BV,

Download(s)

NASB en BeweegKuur : met elkaar verbonden? : een analyse van de relatie tussen de netwerken van NASB en BeweegKuur

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke de Groot
Eric Lagendijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

BeweegKuur (project)
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
lokaal beleid
netwerken