Visie & Beleidsplein

Health under construction

a lifestyle intervention for construction workers at risk for cardiovascular disease / bouwen aan gezondheid

een leefstijlinterventie voor werknemers in de bouwnijverheid met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Groeneveld, I. (2010). Health under construction: a lifestyle intervention for construction workers at risk for cardiovascular disease / bouwen aan gezondheid, een leefstijlinterventie voor werknemers in de bouwnijverheid met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Amsterdam:

In opdracht van Arbouw vond VU medisch centrum een methode waarmee de arbodienst werknemers in de bouw ertoe kan bewegen om gezonder te gaan leven. Als gevolg van persoonlijke leefstijlbegeleiding aten werknemers in de bouw minder ongezonde tussendoortjes en hadden zij een verbeterd cholesterolgehalte vergeleken met de mensen in de controlegroep. Ook verloor 20% van hen blijvend meer dan 5% van het lichaamsgewicht. In dit onderzoek werd het effect van het gebruikelijke korte leefstijladvies vergeleken met het effect van maximaal 7 één op één gesprekken in de vorm van 'motiverende gespreksvoering'. Tijdens deze gesprekken konden werknemers hun motivatie, belemmeringen, wensen en mogelijkheden wat betreft leefstijlverandering bespreken met een arboverpleegkundige of bedrijfsarts. Deze hielp de werknemers vervolgens een persoonlijk plan te maken voor het verbeteren van leefstijl.

Uitgever(s):

Download(s)

Health under construction: a lifestyle intervention for construction workers at risk for cardiovascular disease

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Iris Groeneveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bouw en verbouw
evaluatie
hart- en vaatziekten
leefstijl
proefschriften
werknemers