Visie & Beleidsplein

Handreiking sport lokaal samen

een handreiking voor gemeenteambtenaren, bestuurders en managers binnen onderwijs en sport

Buddingh, A., Grinten, M. van der, & Haalen, J. van (2010). Handreiking sport lokaal samen: een handreiking voor gemeenteambtenaren, bestuurders en managers binnen onderwijs en sport. Oosterbeek: Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

De handreiking 'Sport Lokaal Samen' biedt ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van lokale netwerken sport en bewegen, rond scholen en in buurten. De handreiking is bedoeld voor ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, besturen en managers van scholen en bestuurders van sport- en beweegorganisaties. De handreiking biedt ook aanknopingspunten voor eenieder die zich in de uitvoering inzet voor de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en sport. De handreiking is gebaseerd op literatuurstudie en gesprekken met experts op het terrein van samenwerking tussen sport en onderwijs. Er zijn goede voorbeelden in het land geïnventariseerd en er is een online-enquête gehouden onder gemeenten en mbo-instellingen. Al deze kennis en ervaring is onder regie van de projectgroep Lokale netwerkvorming Sport, Bewegen en Onderwijs, verwerkt in deze handreiking.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Download(s)

Handreiking sport lokaal samen : een handreiking voor gemeenteambtenaren, bestuurders en managers

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annelies Buddingh
Michiel van der Grinten
Jolien van Haalen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
breedtesportimpuls
buurt-onderwijs-sport
lokaal beleid
netwerken
onderwijs
sport (algemeen)
sportbeleid