Visie & Beleidsplein

Zicht op zaalvoetbal

een onderzoek naar huidige, vroegere en potentiële spelers

Dool, R. van den, & Romijn, D. (2010). Zicht op zaalvoetbal: een onderzoek naar huidige, vroegere en potentiële spelers. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Er is in de afgelopen jaren een veelvoud aan onderzoeken, rapporten en nota's verschenen met betrekking tot de structuur en positie van (onderdelen van) het zaalvoetbal in Nederland. Deze gaan zowel over de organisatie van zaalvoetbal op het gebied van de sport zelf alsmede de manier waarop deze door de KNVB wordt georganiseerd. Het ontbreekt de KNVB echter aan een gedegen inzicht in het profiel en van de (potentieel geïnteresseerde) zaalvoetballers in Nederland en hun behoeften ten aanzien van de beoefening van de zaalvoetbalsport. Het doel van dit onderzoek kan worden omschreven als: het inzichtelijk maken van het profiel en de behoeften van de huidige zaalvoetballers en in zaalvoetbal geïnteresseerde Nederlanders, resulterend in de formulering van een aantal (sub doelgroepen voor toekomstige marktbewerking door de KNVB. De resultaten van het onderzoek maken het voor de KNVB mogelijk om verschillende (potentieel) geïnteresseerde doelgroepen voor het zaalvoetbal te identificeren, het profiel van deze groepen te bestuderen en de overeenkomsten en verschillen tussen deze groepen vast te stellen. Dit alles met als doel om beleid en zaalvoetbal te ontwikkelen voor de geïdentificeerde doelgroepen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Zicht op zaalvoetbal : een onderzoek naar huidige, vroegere en potentiële spelers

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

doelgroepen
sportbeoefening
sportbonden
sporters
voetbal