Visie & Beleidsplein

Ruimte voor binnensport in Nieuwegein 2010 t/m 2030

Stichting Sportraad Nieuwegein (2011). Ruimte voor binnensport in Nieuwegein 2010 t/m 2030. Nieuwegein: Stiching Sportraad Nieuwegein.

Op initiatief van Stichting Sportraad Nieuwegein en met medewerking van de gemeente is onderzoek gedaan naar de afstemming tussen vraag en aanbod gericht op de binnensportruimte in Nieuwegein. Het onderzoek is uitgevoerd door het Sport Service Punt Nieuwegein (SSP) en betreft een soort quick scan. Vanuit het Mulier Instituut is advies gegeven tijdens alle fasen van het onderzoek. In de rapportage wordt aandacht besteed aan: het in beeld brengen van de huidige situatie (huidig aanbod aan sportruimte); de behoefte/vraag van sportverenigingen naar binnensportruimte; de benodigde capaciteit aan binnensportruimte in Nieuwegein in 2010, 2020, 2025, 2030 en het opsporen en inventariseren van knelpunten van binnensportvoorzieningen in Nieuwegein.

Uitgever(s): Stiching Sportraad Nieuwegein,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stichting Sportraad Nieuwegein

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaanbod
sportaccommodaties