Visie & Beleidsplein

Schoolbewegingen van jeugdige toptalenten in Nederland in de leeftijd 12 tot en met 18 jaar

Stichting LOOT (2010). Schoolbewegingen van jeugdige toptalenten in Nederland in de leeftijd 12 tot en met 18 jaar. Alkmaar: Stichting LOOT.

In mei 2009 heeft de Stichting LOOT bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidieaanvraag ingediend om onderzoek te kunnen doen naar de aanwezigheid van jeugdige toptalenten op LOOT-scholen. De uitkomsten van dit onderzoek zouden naast de uitkomsten van eerdere onderzoeken (2006 en 2008) gelegd kunnen worden om de groei van toptalenten die gebruik maken van de faciliteiten van LOOT-scholen te kunnen monitoren. Het doel van het onderzoek was drieledig. Op de eerste plaats wilde men de mate bepalen waarin toptalenten in de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar als leerling zijn ingeschreven op een LOOT-school. Tevens wilde men de mate bepalen waarin toptalenten in de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar onderwijs en topsport goed kunnen combineren. Ook had men als doel te bepalen in welke regio, gelet op de in de praktijk aanwezige jeugdige toptalenten, een te beperkt aanbod van LOOT-scholen is. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Stichting LOOT,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stichting LOOT

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
jeugd
loot-scholen
talenten