Visie & Beleidsplein

Werk maken van regie

de gemeente als regisseur bij wonen, welzijn en zorg

Tanja, A. (2010). Werk maken van regie: de gemeente als regisseur bij wonen, welzijn en zorg. Utrecht: Movisie.

Gemeenten en lokale partners staan voor de opgave steeds meer mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Welke keuzes kunnen gemeenten maken om te komen tot hun gewenste regierollen? Welke vormen van regie zijn er en welke afwegingen worden gemaakt om bepaalde rollen in te vullen? Wat betekent dat voor de lokale samenwerkingspartners? Wat zijn succes- en faalfactoren uit de praktijk en de theorie? Deze handreiking helpt gemeenten om samen werk te maken van die regie.

Uitgever(s): Movisie,

Download(s)

Werk maken van regie : de gemeente als regisseur bij wonen, welzijn en zorg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Antoinette Tanja

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid
welzijn
zorg