Visie & Beleidsplein

Towards better health

the Dutch 2010 public health status and forecasts report

Lucht, F. van der, & Polder, J.J. (2011). Towards better health: the Dutch 2010 public health status and forecasts report. Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Met de volksgezondheid in Nederland gaat het redelijk goed. Zo is de levensverwachting van Nederlanders de laatste jaren toegenomen. Toch bevat deze Volksgezondheid Toekomst Verkenning geen pleidooi om in het volksgezondheidbeleid gas terug te nemen. Integendeel. De verkenning leert dat investeren in gezondheid mogelijk en wenselijk blijft, en voor de Nederlandse economie zelfs onontbeerlijk. De VTV 2010 bevat en analyseert een schat aan gegevens over de gezondheid van Nederlanders en de inspanningen om die te bevorderen. Het zet op een rij wat is bereikt en wat er dankzij lopend beleid de komende jaren verwacht mag worden. Bovenal laat deze verkenning zien dat Nederland kan en moet blijven investeren in de gezondheid van burgers. Omdat gezondheid een groot goed is, maar ook omdat een vergrijzende economie gezonde burgers broodnodig heeft. Dit rapport beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de Nederlandse volksgezondheid en is gebaseerd op informatie uit de vier deelrapporten. De VTV wordt gemaakt door het RIVM en verschijnt eens in de vier jaar.

Naast dit Engelstalige rapport is er ook een Nederlandstalig rapport verschenen.

Uitgever(s): National Institute for Public Health and the Environment (RIVM),

Download(s)

Towards better health : the Dutch 2010 public health status and forecasts report

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Fons van der Lucht
Johannes Polder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
preventie
statistische gegevens
toekomst
volksgezondheid