Visie & Beleidsplein

Gezond ouder worden in Nederland

Zantinge, E.M., Wilk, E.A. van der, Wieren, S. van, & Schoemaker, C.G. (2011). Gezond ouder worden in Nederland. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het rapport 'Gezond ouder worden in Nederland' is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. De landelijke gegevens kunnen gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg voor ouderen. In 2010 heeft het ministerie van VWS deze taak van gemeenten nader uitgewerkt. Het rapport geeft een landelijk overzicht van de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen en laat zien waar de mogelijkheden liggen om de gezondheid van ouderen te verbeteren. Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Toch ervaart twee derde van de zelfstandig wonende ouderen geen lichamelijke beperkingen, en voelt meer dan de helft zich gezond.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Gezond ouder worden in Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

E.M. Zantinge
E.A. van der Wilk
S. van Wieren
Casper Schoemaker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidszorg
ouderen
ouderenbeleid
ouderenzorg
ouderparticipatie
preventieve gezondheidszorg