Visie & Beleidsplein

Zuid-Hollandse raadsleden over sport

Sportservice Zuid-Holland (2011). Zuid-Hollandse raadsleden over sport. Poeldijk: Sportservice Zuid-Holland.

Politiek en sport lijken in de dagelijkse praktijk wel twee gescheiden werelden. Sportorganisaties weten lang niet altijd voldoende over de (lokale) politiek. En de politiek, in dit geval gemeenteraadsleden, weet niet wat sportverenigingen betekenen of kunnen betekenen voor de lokale samenleving. Raadsleden zijn de belangrijkste beslissers in de lokale politiek. Zij stellen de kaders van het gemeentelijk beleid en toetsen of het College van Burgemeester en Wethouders binnen de gestelde kaders blijft. Voor Sportservice Zuid-Holland zijn de raadsleden dus een belangrijke groep. Wij willen graag dat de raadsleden goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de sport, dit is in het belang van lokale sportorganisaties en sporters.

Om in beeld te krijgen welke visie de raadsleden hebben op de lokale sport, hebben wij een onderzoek uitgevoerd. Een specifiek aandachtspunt in deze enquĂȘte was de combinatie van sport en andere beleidsterreinen. Wat is de meerwaarde van de samenwerking tussen sport en bijvoorbeeld gezondheid of welzijn?

De gegevens uit het onderzoek moet ons voldoende informatie opleveren om te bepalen op welke manier wij de Zuid-Hollandse raadsleden kunnen informeren over ontwikkelingen in de sport.

De onderzoeksvragen waar wij in dit rapport een antwoord op geven, zijn:

  • Is er voldoende aandacht bij raadsleden voor sport en bewegen?
  • Welke relatie is er tussen sport en andere beleidsterreinen?
  • Hoe groot is de bekendheid van het Olympisch Plan 2028?
  • Is er interesse voor informatiebijeenkomsten met andere raadsleden?

Uitgever(s): Sportservice Zuid-Holland,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sportservice Zuid-Holland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Zuid-Holland
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid