Visie & Beleidsplein

Participatie in Vlaanderen 1

basisgegevens van de participatiesurvey 2009

Lievens, J., & Waege, H. (2011). Participatie in Vlaanderen 1: basisgegevens van de participatiesurvey 2009. Leuven: Uitgeverij Acco.

Dit boek bevat de basisgegevens van de Participatiesurvey 2009. Het geeft inzicht in de vragenlijst, die uitgebreid wordt gemotiveerd en toegelicht, en het proces van kwaliteitsbewaking bij de dataverzameling om gegevens te verkrijgen van de hoogst mogelijke kwaliteit. Daarnaast bevat het de kerncijfers die een gedetailleerd beeld geven van hoe het staat met de participatie aan kunst en cultuur, het verenigingsleven en sport in Vlaanderen anno 2009. Het boek richt zich tot beleidsmakers, onderzoekers, actoren in het brede veld van cultuur, sociaal-cultureel werk en sport, en andere geïnteresseerden in cijfermateriaal over participatie en in de methodiek voor een meting van participatie volgens de standaarden van wetenschappelijke kwaliteit en methodologische rigiditeit.

Uitgever(s): Uitgeverij Acco,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

John Lievens
Hans Waege

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
burgerparticipatie
cultuur
kunst
onderzoeken
participatie
sport (algemeen)
sportbeoefening
verenigingsleven