Visie & Beleidsplein

Participatie in Vlaanderen 2

eerste analyses van de participatiesurvey 2009

Lievens, J., & Waege, H. (2011). Participatie in Vlaanderen 2: eerste analyses van de participatiesurvey 2009. Leuven: Uitgeverij Acco.

Dit boek bevat de eerste analyses van de Participatiesurvey 2009. Voor kunsten en erfgoed, het lokale cultuuraanbod, het verenigingsleven en sport worden algemene participatiecijfers geschetst, evoluties over een periode van vijf jaar nagegaan en wordt uitgebreid ingegaan op het begrijpen van verschillen in participatiegedrag. De analyses leveren inzicht in hoe het staat met participatie, hoe verschillen begrepen kunnen worden en in de mogelijke hefbomen voor een verhoogde participatie. Daarnaast wordt in afzonderlijke hoofdstukken ingegaan op de drempels voor cultuurdeelname en de perceptie van culturele activiteiten, virtuele cultuurconsumptie, participatie in de levensloop, consumentenuitgaven aan sport en cultuur en een economische analyse rond de niet-gebruikswaarde van sport en cultuur. Het boek richt zich tot beleidsmakers, onderzoekers, actoren in het brede veld van cultuur, sociaal-cultureel werk en sport, en anderen die inzicht willen verwerven in tendensen, evoluties en het begrijpen van verschillen in participatiegedrag.

Uitgever(s): Uitgeverij Acco,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

John Lievens
Hans Waege

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
burgerparticipatie
cultuur
kunst
onderzoeken
participatie
sport (algemeen)
sportbeoefening
verenigingsleven