Visie & Beleidsplein

Ouderen in-actie(f)?

sociaalwetenschappelijk onderzoek naar sportdeelname en sportbehoeften van 55-plussers in Vlaanderen

Scheerder, J., Boen, F., Vos, S., Pelssers, J., Thibaut, E., & Vandermeerschen, H. (2011). Ouderen in-actie(f)?: sociaalwetenschappelijk onderzoek naar sportdeelname en sportbehoeften van 55-plussers in Vlaanderen. Gent: Academia Press.

In dit boek worden de resultaten gepresenteerd van een grootschalig sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de sportdeelname en sportbehoeften bij 55-plussers in Vlaanderen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Departement Humane Kinesiologie aan de K.U. Leuven in samenwerking met ORKA. Diverse aspecten van de sport- en bewegingsdeelname bij 55-plussers komen in dit werk aan bod. De onderzoekers gaan na in welke mate ouderen aan sport doen en fysiek (in)actief zijn, welke mogelijke verschillen er optreden op basis van een aantal achtergrondkenmerken, in welke organisatorische context ouderen aan sport doen, welke specifieke sporten ze beoefenen, welke voordelen en redenen er zijn om aan sport te doen, welke hindernissen en behoeften ouderen ervaren, en hoeveel geld ze aan hun sportbeoefening besteden. Op basis van hun bevindingen stellen de onderzoekers een segmentatiemodel voor, waarin een aantal subgroepen van sport(in)actieve senioren onderscheiden worden.

Uitgever(s): Academia Press,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder
Filip Boen
Steven Vos
Johan Pelssers
Erik Thibaut
Hanne Vandermeerschen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
ouderen
sportbeoefening
sporters