Visie & Beleidsplein

Competentiemanagement in de fitnesssector

sleutel tot succes

Vos, S., & Scheerder, J. (2011). Competentiemanagement in de fitnesssector: sleutel tot succes. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Deze leidraad, ontwikkeld door drs. Steven Vos en Prof. dr. Jeroen Scheerder van de K.U. Leuven in samenwerking met Eric Vandenabeele en Farid Kempenaers van De FitnessOrganisatie, is één van de resultaten van het project 'Coach fitness'. Dit project werd goedgekeurd in het kader van de Europees Sociaal Fons-oproep 83 'Competentiebeleid sectoren en sectorale (opleidings)fondsen II'. Met dit project wil De FitnessOrganisatie komen tot de ontwikkeling van een verantwoord en efficiënt competentiebeleid in fitnesscentra in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een bijzondere aandacht voor micro-ondernemingen. Het onderzoeksluik van voorgenoemd project werd uitgevoerd door drs. Steven Vos en Prof. dr. Jeroen Scheerder van de Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement van de K.U. Leuven. Het volledige onderzoeksrapport 'Opleidings- en competentiebeleid in de Vlaamse fitnesssector. Sleutel tot succes?' met daarin onder meer ook een toelichting bij de verschillende concepten kan gratis gedownload worden via www.faber.kuleuven.be/BMS.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Steven Vos
Jeroen Scheerder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

aanleren
beroepsprofielen
fitness
fitnesscentra