Visie & Beleidsplein

Anti-discriminatiebeleid van de Provincie Zuid-Holland

balans en perspectief

Duin, T.M. van, & Gelauff - Hanzon, C.W. (1993). Anti-discriminatiebeleid van de Provincie Zuid-Holland: balans en perspectief. Leiden: LISWO (Leids Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzo.

Wat doet de Provincie Zuid-Holland aan de bestrijding van discriminatie van allochtonen en welke mogelijkheden heeft de Provincie tot het voeren van een anti-discriminatiebeleid? Het doel van dit boek is om daarin inzicht te verschaffen. Er is onderzocht op welke wijze de provincie daaraan inhoud geeft in de rol van opdrachtgever, subsidiegever, werkgever, regelgever, voorlichter en bestuurder.

Uitgever(s): LISWO (Leids Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzo,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Thomas van Duin
Carolien Gelauff - Hanzon

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

discriminatie
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
nieuwe Nederlanders