Visie & Beleidsplein

Rapportage juli - december 2010

Zo kan het ook!

Gehandicaptensport Nederland (2011). Rapportage juli - december 2010: Zo kan het ook!. Bunnik: Gehandicaptensport Nederland.

In deze rapportage worden de doelstellingen en de voortgang met betrekking tot het programma Zo kan het ook! beschreven. De rapportage heeft betrekking op de periode juli tot en met december 2010. De aantallen zijn cumulatief. Een eerdere rapportage doet verslag over de periode januari tot en met juni 2010.

Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland,

Download(s)

Rapportage juli - december 2010 Zo kan het ook!

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gehandicaptensport Nederland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gehandicaptensporten
gehandicaptenzorg
mensen met een beperking
mensen met een verstandelijke beperking
sportstimulering
woon-zorgcentra