Visie & Beleidsplein

Minder klappen, meer applaus?

beeldvorming Nederlands publiek voorkomen onwenselijk gedrag in de sport

Kalmthout, J. van, & Werff, H. van der (2011). Minder klappen, meer applaus?: beeldvorming Nederlands publiek voorkomen onwenselijk gedrag in de sport. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De sport ondervindt in toenemende mate de negatieve gevolgen van verruwing en verharding op en rond de sportvelden/-hallen. Verbaal geweld, vernieling en vandalisme, diefstal, lichamelijk geweld en bedrog zijn daarbij veelvoorkomende verschijnselen. Niet alle sporten worden hierdoor in gelijke mate getroffen en ook worden vormen van onwenselijk gedrag niet in alle sporten op eenzelfde wijze beleefd. Toch kan worden geconcludeerd dat de verschijnselen van ongewenst gedrag zo breed waarneembaar zijn dat we hier kunnen spreken van een sportbreed probleem. Onder regie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) hebben in 2009 elf sportbonden, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Ook NOC*NSF is één van de partners. Dit heeft geleid tot het programma 'Samen voor Sportiviteit & Respect' (SSR). De monitoring en evaluatie van dit landelijk programma wordt verricht door het W.J.H. Mulier Instituut. Eén van de onderdelen van het onderzoeksprogramma is een onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de beeldvorming omtrent het voorkomen van onwenselijk gedrag in de sport. Deze peiling wordt twee keer uitgevoerd in de looptijd van het programma SSR. Verschuivingen in beeldvorming gedurende het programma kunnen zo in beeld worden gebracht. In deze rapportage worden de belangrijkste uitkomsten van de eerste peiling onder de Nederlandse bevolking gepresenteerd. Deze peiling vond plaats in oktober 2010.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Minder klappen, meer applaus? : samenvatting : beeldvorming Nederlands publiek voorkomen onwenselijke gedrag in de sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Harold van der Werff

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geweld
normen en waarden
samenleving
vandalisme