Visie & Beleidsplein

Een veld voor de helft

over sociale tarieven en subsidies

een tarieven- en subsidievergelijking vanuit verenigingsperspectief voor Brabant Stad

Hoekman, R., Romijn, D., & Rutten, T. (2011). Een veld voor de helft: over sociale tarieven en subsidies, een tarieven- en subsidievergelijking vanuit verenigingsperspectief voor Brabant Stad. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Het beschikbaar zijn van adequate sportaccommodaties is een belangrijke voorwaarde voor veel vormen van sportbeoefening. Sportaccommodaties zijn echter kostbare voorzieningen. Ze vormen een belangrijke uitgavenpost voor gemeenten, maar ook voor sportverenigingen. Niet alleen de bouw van accommodaties maar ook de exploitatie ervan vraagt vanwege de niet kostendekkende tarieven om gemeentelijke financiering. Tarieven en sportaccommodaties vormen hiermee een financieel beleidsinstrument voor gemeenten, dat in tijden van recessie en bezuinigingen extra aandacht krijgt. Om meer zicht te krijgen op de samenstelling van tarieven en subsidies en de verschillen hierin tussen gemeenten, hebben de gemeenten 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Breda het Mulier Instituut opdracht gegeven om een tarieven- en subsidievergelijking uit te voeren. Het Mulier Instituut heeft in samenwerking met Andres cs uitvoering gegeven aan dit onderzoek. In overleg met de gemeenten is gekomen tot gemeenschappelijke goed te vergelijken indicatoren en een rapportage op vier onderdelen (1) aanwezigheid en gebruik van accommodaties, (2) tarieven, (3) subsidies en (4) de kosten van sportaccommodaties. Dit rapport biedt aanknopingspunten voor gemeenten die zich afvragen hoe het subsidie- en tarievenbeleid nadrukkelijker kan worden ingezet als beleidsinstrument.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Een veld voor de helft: over sociale tarieven en subsidies : een tarieven- en subsidievergelijking vanuit verenigingsperspectief voor Brabant Stad

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
David Romijn
Ton Rutten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
sportaccommodaties
sportverenigingen
subsidies
tarieven