Visie & Beleidsplein

Gemeentelijke sportaccommodaties 2008

Kort, P. de, & Vriens, J. (2009). Gemeentelijke sportaccommodaties 2008. Eindhoven: Gemeente Eindhoven.

In het najaar van 2008 is middels de Eindhovense inwonersenquête opnieuw onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de bezoekers van de Eindhovense sportaccommodaties. Eerder is dit gedaan in 2005, 2002, 1998 en 1995. In totaal kent Eindhoven 36 gemeentelijke zogenaamde 'droge' sportaccommodaties. Het betreft 12 sportparken, 11 sporthallen en 13 gymnastieklokalen. Daarnaast zijn er de 'natte' accommodaties: de twee gemeentelijke binnenzwembaden de Tongelreep en het Ir. Ottenbad, de IJzeren Man en het IJssportcentrum. Deze zijn in 1995 en 1998 buiten beschouwing gebleven, maar zijn daarna wel bij het onderzoek betrokken. De onderzoeken gaan vooral over de tevredenheid van sporters en/of bezoekers/toeschouwers op een aantal kwaliteitsaspecten, die onder andere te maken hebben met bereikbaarheid, veiligheid, comfort en hygiëne van zwembad, sportveld of sporthal. De resultaten van de meting in 2008 worden in deze publicatie gepresenteerd.

Uitgever(s): Gemeente Eindhoven,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Piet de Kort
Jan Vriens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportaccommodaties