Visie & Beleidsplein

Integraal gezondheidsbeleid op lokaal niveau

wat weten we en hoe nu verder?

Storm, I., Verweij, A., & Lucht, F. van der (2011). Integraal gezondheidsbeleid op lokaal niveau: wat weten we en hoe nu verder?. Blilthoven: Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil graag dat gemeenten lokaal integraal gezondheidsbeleid (IGB) ontwikkelen en uitvoeren. Dat betekent dat de volksgezondheidssector samen met andere beleidsectoren de volksgezondheid moet verbeteren. Om de lokale overheid hierin verder op weg te helpen heeft het RIVM de belangrijkste bevindingen uit enkele recente onderzoeken tegen het licht gehouden en vertaald naar leerpunten voor IGB op lokaal niveau.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Integraal gezondheidsbeleid op lokaal niveau : wat weten we en hoe nu verder?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ilse Storm
Antonia Verweij
Fons van der Lucht

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gezondheidsbeleid