Visie & Beleidsplein

Verdieping Impuls NASB en NASB sport

annex 2 bij beleidsdoorlichting sport

Collard, D.C.M. (2011). Verdieping Impuls NASB en NASB sport: annex 2 bij beleidsdoorlichting sport. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In het kader van de 'Beleidsdoorlichting Sport' die is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS, is er een verdieping uitgevoerd van de beleidsonderdelen Impuls NASB en NASB sport. Deze verdieping gaat dieper in op de aandachtsgebieden 'thuis/wijk' en 'sport' en bespreekt daarmee de Impuls NASB en NASB sport. De Impuls NASB voorziet ongeveer 100 gemeenten vanuit het NASB in middelen om beweegbeleid op te zetten. Binnen NASB sport werken NOC*NSF en tien sportbonden aan de ontwikkeling van laagdrempelige sportactiviteiten om te-weinig-actieve mensen meer te laten bewegen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Verdieping Impuls NASB en NASB sport : annex 2 bij beleidsdoorlichting sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
beweegstimulering
gemeenten
rijksoverheid
sportbeleid
sportstimulering