Visie & Beleidsplein

Provincie Zuid-Holland en het Olympisch Plan

op weg naar 2028

(2010). Provincie Zuid-Holland en het Olympisch Plan: op weg naar 2028. Den Haag: Provincie Zuid-Holland.

Deze notitie heeft als doelstelling een eerste verkenning op de ambities van het kabinet voor het Olympisch Plan en inzet van de provincie Zuid-Holland te doen. Met name de sportonderdelen zijn benoemd omdat dit samenhangt met de ambities van het kabinet. De uitwerking van de inzet van de provincie op de andere beleidsterreinen (ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economie en toerisme) komt op een ander moment aan de orde.

Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland,

Download(s)

Provincie Zuid-Holland en het Olympisch Plan : op weg naar 2028

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympisch plan 2028
Zuid-Holland
provincies