Visie & Beleidsplein

Visie op Zuid-Holland

samenvatting

(2010). Visie op Zuid-Holland: samenvatting. Den Haag: Provincie Zuid-Holland.

Samenvatting van de Structuurvisie, de Verordening Ruimte en de Uitvoeringsagenda van de provincie Zuid-Holland. Deze documenten zijn op 2 juli 2010 vastgesteld door Provinciale Staten. Het bevat de visie die de provincie heeft op de ruimtelijke ontwikkeling van Zuid-Holland en de manier waarop ze die visie willen realiseren

Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland,

Download(s)

Visie op Zuid-Holland : samenvatting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
groene ruimte
provinciaal beleid
provincies
ruimtelijke ordening
visiedocumenten