Visie & Beleidsplein

E-alert begrotingsscan grote gemeenten 2011

Berdowski, Z. (2011). E-alert begrotingsscan grote gemeenten 2011. Den Haag: Nicis Institute.

In het voorjaar van 2010 hebben de nieuw geïnstalleerde besturen van grote gemeenten hun ambities voor de komende vier jaar vastgesteld in een hun collegeakkoorden. Nicis Institute heeft in mei 2010 op basis van een analyse van de collegeakkoorden een samenvattende analyse gemaakt van de keuzen die de nieuw aangetreden gemeentebesturen hebben afgesproken. In veel collegeakkoorden bleken al voorgenomen bezuinigingen of verhogingen van belastingen of retributies te zijn afgesproken. Nu de begrotingen 2011 zijn vastgesteld kan worden bezien of de grote gemeenten de voorgenomen bezuinigingen al op de rails hebben gezet en welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

In deze e-alert bezien we de stand van zaken rond de bezuinigingen op de volgende kenmerken:

  • de omvang van de voorgenomen bezuinigingen
  • inkomstenverruiming via belastingen of retributies
  • beleidsterreinen waarop bezuinigd gaat worden
  • beleidsterreinen die worden ontzien
  • accentverschillen tussen gemeenten

Uitgever(s): Nicis Institute,

Download(s)

E-alert begrotingsscan grote gemeenten 2011

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Zosja Berdowski

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten