Visie & Beleidsplein

School, bewegen en sport

onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen

Stuij, M., Wisse, E., Mossel, G. van, Lucassen, J.M.H., & Dool, R. van den (2011). School, bewegen en sport: onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Verontrustende berichten over de toename van overgewicht hebben ertoe geleid dat er steeds meer aandacht is voor het stimuleren van het sport- en beweeggedrag van de jeugd. Landelijke cijfers maken duidelijk dat de helft van de jongeren niet voldoende beweegt. Het onderwijs is een plek waar jongeren vaak zijn en waar ze veel ideeën en contacten kunnen opdoen, en lijkt daarmee de plek om de jeugd in beweging te krijgen. Er is echter nog niet veel onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat de schoolomgeving ertoe bijdraagt dat jongeren actief worden. Deze publicatie brengt daar verandering in. Op basis van een groot landelijk onderzoek onder ruim 7.000 leerlingen van 187 scholen uit het basis - en voortgezet onderwijs, brengen onderzoekers van het Mulier Instituut het sport- en beweeggedrag van kinderen uitgebreid in kaart en schetsen zij hoe dit samenhangt met de schoolomgeving. De resultaten maken duidelijk dat de school inderdaad een rol vervult in het enthousiasmeren van de jeugd om in beweging te komen. Leerlingen van basisscholen met een actief beweegbeleid bewegen meer dan andere leerlingen. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor een beperkte groep. Schoolsport en gerichte pauzeactiviteiten stimuleren het beweeggedrag van leerlingen. Daarnaast vormen voldoende accommodaties en goede materialen belangrijke voorwaarden om kinderen in beweging te krijgen. Niet alle scholen zijn echter tevreden over de mogelijkheden die ze in deze hebben. Veel scholieren bewegen en sporten ook buiten schooltijd bij een sportclub of gewoon in hun buurt. Het beweeggedrag van kinderen hangt bovendien sterk samen met dat van hun ouders. Daarom is het van belang ook ouders en andere relevante partijen te betrekken bij het stimuleren van het beweeggedrag. Voor nadere informatie en het downloaden van documenten met betrekking tot het onderzoek kunt u terecht op www.mulierinstituut.nl/school.

Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

School, bewegen en sport : onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mirjam Stuij
Ester Wisse
Ger van Mossel
Jo Lucassen
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gedrag
jeugd
jongeren
lichaamsbeweging
onderwijs
speelruimte
sport (algemeen)