Visie & Beleidsplein

Verleiden tot gezondheid

een integraal beleidsperspectief op gezondheidsbevordering

Nederland, T., & Dekker, F. (2011). Verleiden tot gezondheid: een integraal beleidsperspectief op gezondheidsbevordering. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Hoe kunnen de werelden van de WMO en het gezondheidsbeleid met elkaar worden verenigd? En hoe kunnen andere beleidsterreinen zoals sport, de inrichting van de openbare ruimte, ruimtelijke ordening en milieu daarbij betrokken worden? Hoe ontwikkelen we integrale interventies en waar liggen kansen voor het behalen van meer gezondheidswinst?

De auteurs schetsen hiervoor een nieuw integraal perspectief. Zij breken een lans voor de ontwikkeling van integrale gezondheidsprogramma's vanuit de positieve psychologie en de gedragseconomie ('nudging').

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Verleiden tot gezondheid : een integraal beleidsperspectief op gezondheidsbevordering

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Trudi Nederland
Fabian Dekker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
gezondheidsbeleid
gezondheidsbevordering
lokaal beleid
nudging
wet maatschappelijke ondersteuning