Visie & Beleidsplein

Migratiepolitiek voor een open samenleving

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) (2011). Migratiepolitiek voor een open samenleving. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Migratie is van alle tijden. Maar met het vervagen van de geografische grenzen is de vraag naar wie binnenkomt actueler dan ooit. Landen hanteren onvermijdelijk een selectiebeleid. Welke eisen kan Nederland wel en niet stellen? Een open samenleving als de Nederlandse vraagt om een realistische en toekomstgerichte migratiepolitiek. Een politiek die niet louter gebaseerd is op integratieproblemen uit het verleden. Dit advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) biedt een kader voor zowel de ontvangende samenleving als de binnenkomende migrant. Centrale thema's zijn democratie en rechtsstaat, economie en zelfredzaamheid, burgerschap en taal. De RMO is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De RMO werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.

Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
immigratie
maatschappelijke integratie
maatschappelijke ontwikkeling
politiek
samenleving
sociaal beleid