Visie & Beleidsplein

Beleidskader sociaal domein Zuid

vernieuwen, verbinden en vereenvoudigen

gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid

(2010). Beleidskader sociaal domein Zuid: vernieuwen, verbinden en vereenvoudigen, gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid. Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid.

Beleidskader sociaal domein van gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid voor de periode 2010-2014. Onder het sociaal domein wordt verstaan de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), het jeugdbeleid (wat gedeeltelijk onderdeel is van de Wmo), inclusief onderwijs en opvoed- en opgroeiondersteuning, en het sportstimuleringsbeleid.

Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid,

Download(s)

Beleidskader sociaal domein Zuid : vernieuwen, verbinden en vereenvoudigen : gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
jeugdbeleid
sociaal beleid
sportbeleid
wet maatschappelijke ondersteuning