Visie & Beleidsplein

Integraal, interactief en smart

een inventarisatie van lokaal sport- en beweegbeleid

Werff, H. van der, & Hoekman, R. (2011). Integraal, interactief en smart: een inventarisatie van lokaal sport- en beweegbeleid. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De verwachting is dat gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 nieuw lokaal beleid hebben ontwikkeld en tot uitvoer hebben gebracht. NISB is benieuwd op welke wijze sport een rol krijgt in dit nieuwe lokale beleid en heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven een onderzoek te laten uitvoeren naar het lokale sport- en beweegbeleid. Dit rapport is een vervolg op 'Lokaal sportbeleid de maat genomen' uit 2008. Deze eerder verschenen rapportage sloot af met de aanbeveling om de lokale beleidsontwikkeling voor sport en bewegen te blijven volgen. Sinds eind 2007 hebben zich verschillende veranderingen voorgedaan in het sportbeleidslandschap, zoals de intrede van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, het Olympisch Plan 2028 en de combinatiefuncties. Welke invloed hebben dergelijke veranderingen op de wijze waarop het sportbeleid is opgesteld en ingericht? Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling en verankering van sportbeleid, alsmede in de inhoud van lokaal sportbeleid en in de wijze waarop de monitoring en evaluatie worden vormgegeven.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Integraal, interactief en smart : een inventarisatie van lokaal sport- en beweegbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harold van der Werff
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid
overheid
sportbeleid