Visie & Beleidsplein

Sociale vraagstukken

Wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties

Sociale vraagstukken: Wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties.

Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.

Uitgever(s): TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Universiteit van Tilburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
debatten
maatschappelijke betrokkenheid
maatschappelijke integratie
sociaal werk
sociale activering