Visie & Beleidsplein

Eindevaluatie tijd voor korfbal

Rens, F.E.C.A. van, & Elling, A. (2011). Eindevaluatie tijd voor korfbal. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Het 'Tijd voor Korfbal'-project is onderdeel van het programma 'Meedoen Alle Jeugd door Sport'. Op verzoek van het KNKV is een eindevaluatie uitgevoerd van het procesverloop en de behaalde resultaten van dit 'Tijd voor Korfbal'-project. Het doel van deze evaluatie is meer inzicht te krijgen in de succes en faalfactoren van het project. Door het KNKV is hiervoor de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat zijn de door de twintig deelnemende verenigingen ervaren opbrengsten en knelpunten van vier jaar lang 'Tijd voor Korfbal', welke kritische succes en faalfactoren spelen daarbij een rol en wat zijn de voorwaarden voor continuering en eventuele uitrol naar overige korfbalclubs? Om deze vraag te beantwoorden heeft het Mulier Instituut secundaire analyses uitgevoerd op de bij het instituut beschikbare gegevens. Tevens zijn extra kwantitatieve en kwalitatieve studies uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats in de maanden januari tot en met maart 2011. In het kader van dit project zijn de gegevens van de van de 'Meedoen Alle Jeugd door Sport'- rapportage (Hoekman, Elling, van der Roest & van Rens, 2011) en de verenigingsenquête (van der Roest & Hoekman, 2011) gebruikt.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Eindevaluatie tijd voor korfbal

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Fleur van Rens
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Meedoen Alle Jeugd door Sport (project)
korfbal
sportbonden
sportverenigingen