Visie & Beleidsplein

Sportinfrastructuur in Nederland

quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties

Hoekman, R., Collard, D.C.M., & Cevaal, A. (2011). Sportinfrastructuur in Nederland: quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2009 heeft de Tweede Kamer gevraagd om een nulmeting uit te voeren die inzicht geeft in de stand van zaken ten aanzien van (breedte)sportaccommodaties en -faciliteiten op wijkniveau. De nulmeting was ingegeven door onzekerheden die bestonden over de bereikbaarheid van de sport. Bij de Tweede Kamer was de indruk ontstaan dat sportfaciliteiten naar de rand van de stad werden verplaatst, de (groene) ruimte voor sport in de stad was afgenomen en het sportaanbod in landelijke gebieden was verschraald. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van het ministerie van VWS deze nulmeting ('quickscan') uitgevoerd. Deze quickscan geeft op basis van een literatuurstudie, verkenning van gegevensbestanden en gesprekken met gemeenten, sportbonden en beleidsorganisaties een overzicht van de huidige kennis over sportaccommodaties, sportorganisaties en accommodatiegebruik van burgers, alsmede van de thans aanwezige kennislacunes.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sportinfrastructuur in Nederland : quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Dorine Collard
Astrid Cevaal

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
sportorganisaties