Visie & Beleidsplein

Sport in de stad

over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stedelijke context

Heuvel, M. van den, Hoekman, R., & Poel, H. van der (2011). Sport in de stad: over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stedelijke context. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Sport wordt gezien als medicijn voor een gezonde stad, cruciaal voor een leefbare stad, blikvanger in de city marketing en een goede investering in de stedelijke economie. De kracht van de sport is dat deze effecten optreden als gevolg van de vrijwillige en enthousiaste deelname van mensen aan de sport van hun voorkeur. In het Olympisch Plan 2028 is de ambitie verwoord om deze kracht van de sport maximaal te benutten, om heel Nederland op olympisch niveau te krijgen. 'Sport in de stad' gaat in op de sportdeelname, de organisatie van de sport, de ruimtelijke inbedding van de sport in de stad en de instrumentele inzet van sport in het stedelijke (sport)beleid op de terreinen gezondheid, leefbaarheid en economie. Het boek wordt met een olympische blik in- en uitgeleid door Olof van de Wal (directeur KEI) en Henk Ovink (directeur Nationale Ruimtelijke Ordening, Ministerie van Infrastructuur en Milieu). De mix van overzichten, nieuw empirisch materiaal, verhelderende katernen en beeldmateriaal maken dit boek een aanrader voor eenieder die betrokken is bij onderzoek en beleid op het gebied van sport en bewegen in de stedelijke context.

Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sport in de stad: over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stedelijke context

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark van den Heuvel
Remco Hoekman
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
gezonde leefstijl
leefbaarheid
leefstijl
ruimtelijke ordening
speelruimte
sport (algemeen)
sportaccommodaties
sportbeoefening
steden