Visie & Beleidsplein

Van vonkjes naar vuurtjes

pilot evaluatie netwerkvorming rondom de BeweegKuur

Wagemakers, A., Hartog, F. den, & Vaandrager, L. (2011). Van vonkjes naar vuurtjes: pilot evaluatie netwerkvorming rondom de BeweegKuur. Wageningen: Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij. Wageningen Universiteit.

Sinds 2007 is NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) projectleider van de BeweegKuur. In 2010 is NISB gestart met het project 'Netwerken bouwen in de BeweegKuur' met als doel het opbouwen van regionale en lokale netwerken voor de landelijke implementatie van de BeweegKuur. NISB heeft de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van de Wageningen Universiteit gevraagd onderzoek te doen naar de netwerkvorming rondom de BeweegKuur. Het doel van het onderzoek is het evalueren van de lokale en regionale netwerkvorming rondom de BeweegKuur. Hiertoe is onderzocht hoe de netwerkvorming vorm is gegeven, wat de successen en knelpunten zijn en welke werkwijzen geschikt zijn voor het evalueren van de netwerkvorming. Dit verslag beschrijft het pilot onderzoek.

Uitgever(s): Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij. Wageningen Universiteit,

Download(s)

Van vonkjes naar vuurtjes : pilot evaluatie netwerkvorming rondom de BeweegKuur

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annemarie Wagemakers
Franciska den Hartog
Lenneke Vaandrager

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

BeweegKuur (project)
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
evaluatie
ketenaanpak
lichaamsbeweging
netwerken