Visie & Beleidsplein

Samen inspireren, leren en sturen

de oogst van twee jaar community of practice wijkenaanpak

(2011). Samen inspireren, leren en sturen: de oogst van twee jaar community of practice wijkenaanpak. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Wonen, Wijken en Integratie.

Sinds voorjaar 2009 functioneert er een Community op Practice (CoP) voor de wijkenaanpak. Het concept van de CoP is ontleend aan Amerikaans onderzoek waaruit bleek dat professionals het beste leren door hun praktijkkennis te bundelen. In het Nederlands zou je kunnen spreken over leergemeenschappen of praktijkleren. Kenmerkend voor zo'n leergemeenschap is dat iedere deelnemer zijn eigen ervaringen en perspectief inbrengt en dat de deelnemers dit samen omzetten in gedeelde kennis over wat werkt in de praktijk. Bijzonder aan deze CoP is dat de Rijksoverheid en de steden waarin de zogeheten 40 aandachtswijken liggen er intensief in samenwerken en hun strategisch overleg hebben ingebed in een leeromgeving. De deelnemers zijn er trots op hoe dat functioneert en zij willen hun ervaringen met anderen delen zodat deze er hun voordeel mee kunnen doen. Dat zijn allereerst de steden met de zogeheten 40+ wijken die voorjaar 2011 hun eigen CoP beginnen. Zij kunnen zowel baat hebben bij een beschrijving van hoe een CoP werkt als bij een inkijkje in de inhoudelijke opbrengst van 2 jaar werken. Daarnaast zijn er vele anderen betrokkenen bij de wijkenaanpak die baat kunnen hebben bij onze inzichten. Ook mensen werkzaam in andere sectoren willen we laten zien hoe je dwars door de bestuurlijke schalen heen effectief kunt samenwerken en leren. Met het oog op dit dubbele doel (kennis over de CoP-aanpak en kennis over de wijkenaanpak verspreiden) kent dit boekje twee verschillende delen. In deel 1 gaan we in op de werkwijze van deze CoP en in deel 2 op de inzichten die daarin over de wijkenaanpak zijn opgedaan.

Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Wonen, Wijken en Integratie, Nicis Institute,

Download(s)

Samen inspireren, leren en sturen : de oogst van twee jaar community of practice wijkenaanpak

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
netwerken
samenwerking
samenwerkingsverbanden
wijkaanpak
wijken