Visie & Beleidsplein

Sportaccommodatieplan

vraag- en aanbodanalyse van de Amsterdamse basissportaccommodaties

Gemeente Amsterdam (2006). Sportaccommodatieplan: vraag- en aanbodanalyse van de Amsterdamse basissportaccommodaties. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Op 31 januari 2003 is het bestuursakkoord sport in werking getreden, waarin de centrale stad en de stadsdelen (met uitzondering van Amsterdam-Centrum) afspraken hebben vastgelegd over de zogenaamde basissportvoorzieningen. Van deze voorzieningen is afgesproken dat deze op een zodanig kwalitatief en kwantitatief niveau zullen worden gehandhaafd en zonodig aangepast, dat deze voldoen aan de behoefte en wensen van de Amsterdamse bevolking. In dit kader is ook de afspraak gemaakt dat de centrale stad, op basis van door de stadsdelen aan te leveren actuele gegevens, een (regelmatig te actualiseren) accommodatieplan formuleert waarin wordt vastgelegd 'hoe het aanbod en de spreiding van sportvoorzieningen over de stad kan voldoen aan de behoefte en wensen van de Amsterdamse bevolking'. Deze publicatie betreft het eerste onderdeel van het bedoelde sportaccommodatieplan. Voor de basissportaccommodaties is een vraag- en aanbodanalyse uitgevoerd die resulteert in een prognose van de benodigde basissportvoorzieningen in de komende 15 jaar. De rapportage is samengesteld door een werkgroep van medewerkers van de afdeling Sport en Recreatie van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en een medewerker van de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Uitgever(s): Gemeente Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Amsterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
prognoses
sportaanbod
sportaccommodaties