Visie & Beleidsplein

De organisatie van de sport in Vlaanderen

tweede herziene editie

Knop, P. de, & Bosscher, V. de (2010). De organisatie van de sport in Vlaanderen: tweede herziene editie. Brussel: Uitgeverij VUPRESS.

Deze publicatie brengt de beleidsstructuren in Vlaanderen in kaart en classificeert de rol van diverse organisaties in de overheidssector en de private (georganiseerde) sportsector. Hierbij wordt vertrokken van het belang van sport, de maatschappelijke trends en hun impact op de sport. Sport is immers onderhevig aan continue veranderingen. Dat geldt ook voor het beleid. Beleid is een proces dat zeer snel wijzigt en de voorbije jaren is er met name in het sportbeleid veel veranderd. Dit boek geeft een heldere update van de structuren en de wettelijke bepalingen die de sport organiseren. De publicatie is bedoeld als handboek voor studenten lichamelijke opvoeding en sportmanagement, maar richt zich ook uitdrukkelijk tot beleidsbetrokkenen, professionals en iedereen geïnteresseerd in de organisatie van het sportbeleid in Vlaanderen. Het werk zal tweejaarlijks worden geüpdatet. Dit is de tweede, herziene editie.

Uitgever(s): Uitgeverij VUPRESS,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul de Knop
Veerle De Bosscher

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
sport (algemeen)
sportbeleid
sportinfrastructuur