Visie & Beleidsplein

Sociaal en Cultureel Rapport 1998

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (1998). Sociaal en Cultureel Rapport 1998. Rijswijk: SCP.

Het Sociaal en Cultureel Rapport biedt een overzicht van recente maatschappelijke ontwikkelingen en feiten over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Ook wordt het beleid omschreven in de sectoren zorg, arbeid, sociale zekerheid, justitie, huisvesting, onderwijs, vrije tijd, media en cultuur. Verder gaat het Rapport in op: Het overheidsbeleid in algemene zin, veranderingen in het openbaar bestuur, de politieke participatie van burgers en hun opvattingen over (onder meer) het functioneren van de overheid. Elk Sociaal en Cultureel Rapport heeft een thema. Vijfentwintig jaar sociale verandering is het centrale thema van dit Sociaal en Cultureel Rapport 1998. Het rapport biedt een overzicht van de maatschappelijke ontwikkelingen, de situatie van de Nederlandse bevolking en het gevoerde sociaal en cultureel beleid in het laatste kwart van deze eeuw.

Uitgever(s): SCP,

Download(s)

Sociaal en Cultureel Rapport 1998

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
cultuur
media
onderwijs
rechterlijke instanties
sociaal beleid
vrijetijdsbesteding