Visie & Beleidsplein

Lange adem nodig voor vergroten betrokkenheid allochtone moeders bij sportclubs

evaluatie stimuleringsproject betrekken allochtone vrouwen bij sportvereniging

Elling, A., Jong, M. de, & Wisse, E. (2011). Lange adem nodig voor vergroten betrokkenheid allochtone moeders bij sportclubs: evaluatie stimuleringsproject betrekken allochtone vrouwen bij sportvereniging. Momenten - zonder doel kan je niet scoren (pp. 34-41)

De directie Sport van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte begin 2009 in samenwerking met de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het (pilot)project '(Maatschappelijke) participatie allochtone vrouwen in de sport'. Het project was onderdeel van 'Duizend en één Kracht: vrouwen en vrijwillige inzet', dat in 2007 begon als uitwerking van de emancipatienota 2008-2011 'Meer kansen voor vrouwen'. Het project sloot tevens nauw aan bij het programma 'Meedoen Alle Jeugd door Sport' 2007-2010 van de ministeries van VWS en Wonen, Werken en Integratie (WWI), gericht op stimulering van verenigingssportdeelname onder jeugd met achterstanden in sportparticipatie, waaronder allochtone meisjes. Het WJH Mulier Instituut, centrum voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek, verrichtte een tussen- en eindevaluatie van het project. Dat gebeurde aan de hand van een kwalitatieve proces- en resultaatbeschrijving in drie fasen (opstartfase, onderweg, afronding en vervolg) en het bepalen van kritische succes- en faalfactoren. In dit artikel worden de belangrijkste uitkomsten en conclusies geformuleerd.

Uitgever(s): Démos,

Download(s)

Lange adem nodig voor vergroten betrokkenheid allochtone moeders bij sportclubs : evaluatie stimuleringsproject betrekken allochtone vrouwen bij sportvereniging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Marcia de Jong
Ester Wisse

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

emancipatie
nieuwe Nederlanders
sport (algemeen)
sportverenigingen
vrijwillige inzet
vrijwilligers
vrouwen